Första sidan

The Great Unification

18. Mar, 2015

The Great Unification

Den 21 mars lanceras en ny hemsida, www.The Great Unification.org, där
Yan Golding, Eco Village- och Permakulturdesigner, skissar, inspirerar och bjuder in till hur vi kan ta hand om vår sargade jord och vår lidande värld.
Hans dikt, Free your choice, finns här översatt till svenska, och i original på engelska.

Var med och sprid denna dikt. Varje förändring börjar med en tanke.

 • SLÄPP LOSS DITT VAL! av Yan Golding Svensk översättning av Olle Landegren

  Låt mig se de sublima drömmar
  Som jag kan väcka ur ditt öppnande hjärta.
  Denna dikten uppenbarar en djärv plan, 
  ty revolution mot hela systemet är mitt hantverk. 

  Var snäll, säg mig om du ser vad jag ser!
  För antingen har jag sett Framtiden,
  eller också är min optimism lika vilseledd
  som vår egen ras. 

  Ser du hur mänskligheten
  Har tagits som gisslan
  Av ett system av pengar och makt
  Och ingen av oss har valt detta?

  Och ändå, trots förstörelse och lurendrejeri,
  Fortsätter vi att tolerera och samarbeta
  Med denna omättliga Juggernaut
  Som slukar och skändar - Allt liv

   Jag undrar - är detta Ditt medvetna val?  

  Jo, att förändra världen börjar med att förändra dig själv,
  och kanske behöver det inte sluta där.
  Är massupplysning en förutsättning för att vi alla ska kunna hålla med om
  Att vi styrs av en okunskap som bygger på vår rädsla.

  Kan du se hur vi, i vårt motstånd 
  och vårt ifrågasättande av kulturell omvandling,
  fortsätter att spela detta korrupta spel
  i enlighet med systemets hopkok av lagar och regler.

  Jag vill veta vilka som också kan se
  en oerhört bortglömd möjlighet:
  Ett radikalt paradigmskifte
  Vi kan välja att ändra på lagar och regler.

  För du måste väl se hur vår kultur styrs av pengar?

  Om fler fullt kunde förstå det globala banksystemet
  Skulle det bli en planetär revolution före i morgon bitti.
  Detta ekorrhjul har skapats och förstärkts  med listig manipulation.
  Den mänskliga rasen är förslavad genom penningdyrkande massindoktrinering.

  Vi kan bara hållas kvar i burar som vi inte kan se.
  På insidan är den mental, på utsidan består den av pengar.
  Vi är fångade, kluvna och övervunna
  av en uppbyggd illusion om bristande resurser.

  Så säg mig, hur långt vill vi tillåta detta allt förtärande system att gå?
  Hur mycket förakt för våra liv och Moder Jord ska det få visa
  innan vi upptäcker hur totalt lurade vi är av detta obarmhärtiga utnyttjande -
  innan vi, Folket, reser oss alla och rungande upprepar: NU ÄR DET NOG!

  Min längtan är stor efter De Äkta Revolutionärernas Dag!
  När vi inte längre bli lurade av samvetslösa krämarsjälar,
  när vi inser vårt unika privilegium att tillsammans skapa en medveten revolution,
  som leder till en medveten samling kring vårt rika kapital av nya lösningar.

  Ja! Har du varit lycklig nog att se
   Den Fredsälskande och Fantastiska Parallella Verkligheten?
  Har du skymtat det Strålande Spektrat av Sociala Förändringar
  som massmedia  av strategiska skäl ignorerar?

  Millioner av människor av alla kulturer, färger och åldrar,
  vi Finns, Lever och Skapar Förändringarna.
  Tusentals organisationer, Hundratals Folkrörelser
  blomstrar av Entusiasm, Mening och Förverkligande.

  Vår Positivitet blomstrar för att Vår värld är fruktbar.
  Med Effektiva, Alternativa Ekonomiska och Politiska Modeller
  och oräkneliga Ekologiska lösningar och uppfinningar
  har vi sett Den Tillkommande Världen - dess rötter finns där människorna finns.

  Vi är den mest skiftande och kreativa
  och upplyftande rörelsen i världen!
  Och ändå - för de flesta av vår mänskliga familj-
  förblir vi ohörda och osedda!

  Kan du se undangömmandet av vital information,
  vilket är påtvingat  av en journalistik som är styrd av företag,
  som leds av den selektivt preparerade och tystade majoriteten
  i en värld  som hungrar efter inspiration och ärlighet.

  Vi som vet hur en ny värld skulle kunna bli till
  skulle göra bäst i att dela denna kunskap effektivare.
  Vi som är förändringen, som vi skulle vilja se,
  borde noggrannare ta reda på vilka våra andliga släktingar är.
  Vi som lever förändringen, som vi skulle vilja se,
  borde lära känna mångfalden bland våra andliga släktingar.

  I detta igenkännanden inryms kraften att förstärka förändringen, 
  ja, det är vårt  val att släppa loss den - om och när vi vill!
  Om vi verkligen är de som vi har väntat på,
  tala då om för mig: Vad i hela friden väntar vi på!!!

  Varför framhärdar vi i underkastelse och futtighet,
  varför pressa in vår kreativitet, favoriter och vanor 
  i ett stelt, komplext och ovärdigt system av omedvetenhet,
  Kan vi nu äntligen titta utanför lådan,  som heter "Tycka likadant"

  Det är tid att befria våra sinnen från redan stelnade mönster.
  Vakna upp till vår förmåga att skapa en ny världsordning.
  Vi är inte vid bristningsgränsen
  Förenade är vi bristningen.

  I den fruktbara, ännu obearbetade jorden i vårt vardagsmedvetande
  väntar vår metaforiska, latenta potential till förändring på att bli upptäckt.
  Det är en outnyttjad möjlighet av oerhörda proportioner.
  Kan du fatta vår gemensamma kraft att förändra systemet?

  Vi har fått lära oss att systemet är ställt utom all diskussion,
  vi har anpassats till att det är oföränderligt.
  Nu uppmanas vi att granska vårt frivilliga underläge, 
  ty endast vi själva kan frigöra oss från denna evolutionära begränsning.

  Behöver vi verkligen argumentera och spekulera om klimatet som förändras,
  när det står klart att vår kulturella och ekologiska dysfunktion har samma ursprung.
  Kan vi nu äntligen gå till roten med problemet i stället för att slåss med symtomen i det oändliga.
  Ty att förändra hela detta föråldrade system kommer definitivt att FÖRÄNDRA ALLT.

  Vi talar mycket om gemenskap, samtidigt kämpar vi ensamma
  för att rädda vårt lilla hörn av vår lidande planet. 
  Att från ett gränslöst ekonomiskt självbedrägeri, som skapar regler som ger vinst,
  att kriminalisera medvetna människors livsstil och att underfinansiera alternativskolor
  -Eller att göra politiska dårar till marionetter:

  Ärligt talat, vi kan mycket bättre än så!

  Det är dags att knyta ihop trådarna i den planetära väven.
  Delstrategier duger inte och proklamationer hjälper inte.
  Folk, om vi börjar idag kan vi fasa ut denna utsugare av vårt blod med roten,
  fredligt och intelligent, GENOM ENHET. VI STARTAR OM!

  Så här är en ide…en plan… en inbjudan…

  Genom den utvidgning av vårt kollektiva medvetande som kallas Internet
  sprider vi ut en radikal ide till hela mänskligheten
  för att testa den kraftigaste potentialen hos vårt webbaserade kontaktsystem 
  och underlätta samordningen i den förenade kritiska massans kraft.

  Genom att använda tekniken väl kan vi mäta vår kollektiva mognad,
  slå ihop vår kunskap och förståelse, beräkna vår ödmjukhet, 
  tränga igenom våra ideologiska skillnader och åsikter om separation
  när vi samlas på The World Wide-plattformen: TheGreatUnification.org.

  Sålunda blir vår sammanslutning ett sjömärke för kulturell omprogrammering,
  och ett medium för spridandet av den viktigaste och mest praktiska informationen
  för den globala pånyttfödelse som väntar hela den jordiska befolkningen.
  Detta när vi fokuserar vår solidaritet på ett unikt samarbete mellan alla människor.

  TILLSAMMANS är nyckeln till hur Vår Olikhet och Vår Medvetna Evolution kan utvecklas.
  TILLSAMMANS kan vi ge varandra världens största gåva:
  Att ge form åt, att hjälpa fram och att tillsammans utforska
   ett Kvantsprång av kulturellt och systemisk nyordning.

  Vi, Folket, har makten att få slut på fattigdom, hunger och svält, 
  Vi har makten att få en ände på krig, tortyr och förtryck,
   vi har makten att återta vår Politiska, Ekonomiska  och Personella Suveränitet
  och Vi har Makten att återställa Vår Moder Jords Naturliga Skönhet.

  All kunskap hos ursprungsbefolkningarna, Gräsrots lösningar och spjutspetsteknologi,
  är som plantor i skogen, som längtar efter att få växa till full mognad.
  Det stora trädets fall kommer att avslöja en Ny Dimension av Transformation
  när vi har skärpt den lilla yxan med The Great Unification.

  Jah Rastafari!
  Da Babylon System - avslöjades medvetet av folket

  SLÄPP IN LJUSET!

  Med Visdom och Intelligens nu slutligen vid rodret
  tar vi Den Mänskliga Existensen till en helt ny nivå.
  Vi seglar stadigt från rädsla till kärlek och från korruption till transparens,
  från tävling till samarbete och från snikenhet till en ekonomi byggd på rikedom och gåvor.

  Från permakultur till Transition Towns till Gaia Education,
  Från Anonymitet till Zapatista till New Earth Nation, 
  From GMO-activists till Yogis till Non Violent Communication,
  Alla förenade till Likaberättigade Partners i ett Medvetet firande av omställningen.

  Från skogsskövling till Genetisk diskriminering,
  Denna mardröm känner många av oss till
  Även om de flesta av oss valt att stoppa huvudet i sanden
  Har ändå många slutat att förvandla jorden till ett helvete.

  Från Guantanamo till Gulag till All Fellow Humans.
  Om det finns någon vars lidande har blivit nedtystat 
  har nu Folkets röst blivit hörd:
  Vi tolererar inget undangömt fysiskt våld


  Ja, du måste tycka att jag är en drömmare
  Men du vet också att jag inte är den enda
  Vi hoppas att Du idag ska förena dig med oss
  så att vi alla kan leva i Shalom Salaam.

  Föreställ dig nu att du inte behöver föreställa dig
  och att det verkligen är Ett Val
  Ditt beslut att agera för Enhet
  förverkligas helt enkelt genom att föra detta budskap vidare.


  Vi är många som är redo för en förändring
  vi kommer från alla länder och stammar nära och fjärran.
  NU är tiden för oss att ställa oss upp tillsammans
  Låt oss se hur många kärleksrevolutionärer vi är!


  Kan det verkligen vara så pinsamt enkelt
  att skapa världen som vi i våra hjärtan vet är möjligt.
  Det är ett Ingenting-att förlora experiment - Vi är fria att utforska.
  Valet var vårt hittills - nu är det ert.

  ***************

  www.TheGreatUnification.org kommer att sjösättas den 22 Mars 2015.

  Vänligen kontakta Yan (azzitizz@gmail.com) om du önskar mer information; för att stödja och/eller samarbeta i detta projekt; för att erhålla vårt nyhetsbrev; för att hjälpa till med webdesign (Wix), översättning, marknadsföring, penninginsamling etc. Välkommen!

 • FREE YOUR CHOISE by Yan Golding

  Let me see what sublime dream
  I can arouse from your opening hearts.
  This poem will illuminate an audacious plan
  For whole-systems revolution is my true art.

  Please, tell me if you see what I see.
  For either have I seen the future,
  Or my optimism is as misguided
  As our species.

  Do you see how humankind
  Has been taken hostage
  By a system of money and power
  That none of us have chosen?

  Yet, in the face of destruction and deception
  We continue to tolerate and to cooperate
  With this insatiable Juggernaut
  That devours and desecrates- All Life.

  I wonder, is this Your conscious choice?

  Yes, changing the world begins with changing ourselves,
  And maybe it doesn't have to end here.
  Is mass-enlightenment a prerequisite before we can all agree
  That we are governed by ignorance that feeds on our fears?

  Can you see how in our resistance
  And our quest for cultural transformation
  We keep playing this corrupted game
  According to the concocted laws of system?

  I want to know who else can see
  An immensely overlooked possibility:
  The radical paradigm shift that
  We can choose to change the rules.

  For surely you can see how our culture is ruled by money?

  If more people would fully understand the global banking system
  There would be an planetary revolution before tomorrow morning.
  This rat-race has been designed and enforced with cunning manipulation.
  The Human Race enslaved though money-worshipping mass indoctrination.

  We can only be kept in cages that we don't see.
  Inside its mental, outside its monetary.
  Entrapped, divided and conquered are we,
  By a manufactured illusion of scarcity.

  So tell me, how far do we allow this all-consuming system to go?
  How much disdain for our lives and Pacha Mama must it show
  Before we recognise its relentless exploitation as imperiously calling our bluff?
  Before we, The People, Rise in Unison to finally resound “Enough is ENOUGH.”

  How I long for The Day of the Real Revolutionaries!
  No longer to be tricked by unscrupulous mercenaries.
  Realising Our Unique Privilege to Co-create a Conscious Revolution.
  Converging in Intentional Unification Around Our Abundant Wealth of Solutions.

  Yes! Have You been fortunate enough to see
  The Peace-loving and Mind-blowing Parallel Reality?
  Have you glimpsed the Shining Spectrum of Social Change
  That the mass media strategically ignores?

  Millions of people of all cultures, colours and ages
  We are Being, Living and Creating the Changes.
  Thousands of organisations, hundreds of movements
  Blossoming with Enthusiasm, Meaning and Fulfilment.

  Our Positivity Flourishing because Our world is prolific
  With Effective Alternative Models of Economics & Politics
  And Countless Ecological Solutions and Social Innovations.
  We have seen The Coming World- it's rooted in LOCALISATION.

  We are the most diverse and creative
  And uplifting movement in the world!
  Yet for most of our Human Family
  We remain completely unseen and unheard!!

  Can you see the deprivation of vital information?
  Imposed by a press that's designed by corporations.
  Suffered by the selectively conditioned and silenced majority,
  In a world that is dying for inspiration and honesty.

  We, who know how another world is possible,
  Would do well to share this knowledge more effectively.
  We, who are being the change we want to see,
  Would do well to recognise our kindred spirits more clearly.
  We, who are living the change we want to see,
  Would do well to recognise the diversity of our kindred spirits more clearly.

  Within this recognition awaits our power to catalyse the shift.
  Yes, it's our choice to unleash it- if and when we wish.
  If we are indeed the ones we've been waiting for,
  Then please tell me- What on Earth are we waiting for?!

  Why do We submissively and meagrely persist
  To pry our progressive paradigms, priorities and practices
  Into a solidified, complexified and undignified establishment of unconsciousness?
  Can We Now Expand Our Vision Outside the Box of Systemic Compliance?

  It's time to unlimit our minds from perceived possibilities,
  Awaken to our capacity to create a New Global Reality.
  We are not at a tipping point.
  United, We ARE The Tipping Point.

  In the fertile, yet uncultivated field of our Common Ground,
  Our Metamorphic Latent Potential awaits to be found
  It is an Untapped Opportunity of epic proportion.
  Can you fathom our unified power to transition the system?

  We have been taught that the system is indisputable.
  We have been conditioned to think it immutable.
  Now you are summoned to review our voluntary self-debilitation.
  Only We can unshackle Ourselves from this evolutionary limitation.

  Do we really need to argue and speculate about the climate that is changing,
  When it's clear our cultural and ecological dysfunction stems from the same origin?
  Can we now address the root cause instead of endlessly fighting the symptoms?
  Because changing this entire obsolete system will ultimately CHANGE EVERYTHING.

  We talk much of unity awhile we struggle alone
  To save our little corner of our ailing planetary home
  From an unlimited economic delusion fabricating profitable rules.
  Illegalising conscious lifestyles and under-funding alternative schools.
  ... Or should I say puppeteering political fools?

  Honestly, we can do so much better than this!

  It is time to connect the dots on a planetary scale!
  Piecemeal policies and protocols ain't gonna cut it, People.
  Starting today, we can phase out this life-blood-sucker from the root.
  Peacefully, intelligently, THROUGH UNITY, WE RE-BOOT.

  So here's an idea... a plan...an Invitation...

  Through the Internet Extension of Our Collective Consciousness
  We spread a Radical Idea through the Entire Human Populace,
  To Explore the Greatest Potential of Our Web-based Connection
  By facilitating the coordination of Unified Critical Mass Action.

  Skilfully using technology We measure our Collective Maturity
  Pooling our Knowledge and Understanding, gauging our Humility,
  To Transcend our Ideological Differences and Opinions of Separation,
  As We Gather on the World-Wide Platform of TheGreatUnification.org

  Thus, Our Consolidation becomes a Beacon for Cultural Re-education
  And a Medium for Disseminating the most Practical & Relevant Information
  About the Global Renaissance that awaits Our Entire Earthling population
  When We Focus Our Solidarity into an Unprecedented, Inclusive Collaboration.

  TOGETHER is How Our Diversity and Our Conscious Evolution can Soar.
  TOGETHER We can offer Each Other the World's Biggest Gift:
  To Design, to Catalyse and to Collectively Explore
  The Quantum Leap of a Cultural and Systemic Shift.

  We, The People, Have the Power to End poverty, hunger and starvation.
  We Have the power to End war, torture and oppression.
  We Have the Power to Reclaim our Political, Economic & Personal Sovereignty.
  And We Have the Power to Restore our Mother Earth's Natural Beauty.

  All our Indigenous Knowledge, Grass-roots Solutions and Cutting-edge Innovations
  Are like saplings in the forest yearning for full maturation.
  For the Big Tree falling will expose a New Dimension of Transformation,
  Having sharpened our Small Axe with The Great Unification.

  Jah Rastafari!
  Da Babylon system – Consciously Dismantled by The People!

  LET THE LIGHT IN!

  With Wisdom and Intelligence now finally at the helm
  We are taking Human Existence to a whole other realm.
  As we steadily sail from fear to Love and from corruption to Transparency.
  From competition to Cooperation and from greed to An Abundant Gift Economy.

  From Permaculture to Transition Towns to Gaia Education
  From Anonymous to The Zapatistas to New Earth Nation,
  From GMO-Activists to Yogi's to Non-violent Communication ,
  All Unified as Equal Partners in a Conscious Transformation Celebration!

  From deforestation to genetic desecration
  Many of us knew this nightmare all too well
  Even though most of us chose ignorant bliss.
  We've unanimously stopped turning Earth into hell!!

  From Guantanamo to the gulags to All Fellow Humans
  If there were any whose suffering was silenced,
  The common voice of The People has now been heard.
  We do not tolerate any uninvited physical violence!

  Yeah... You may say that I'm a dreamer,
  Yet You know I am not the only one,
  We hope that today You will join us
  So We can All live in Shalom Salaam.

  Now imagine that You don't have to imagine.
  Because it's really a Matter of Choice.
  Your Decision to take Unifying Action
  Is Realised- quite simply- through Echoing this Voice.

  We Are Many Who Are Ready For Change
  From All Lands and Tribes Near and Far!
  Now is the Time for Us to Rise Together.
  Let's See How Many Love-Revolutionaries We Are!!

  Could it really be this embarrassingly simple
  To Create the World Our Hearts Know is Possible?
  It's a Nothing-to-lose Experiment We're Free to Explore.
  The Choice was Ours all along- and Now it is Yours.

  *************
  www.TheGreatUnification.org will be launched on March 21st, 2015
  Please contact Yan (azzitizz@gmail.com) if you would like more information; to support and / or co-create this initiative;
  to receive the pre-launch newsletter; or to assist with webdesign (Wix), translation, promotion, fundraising etc. Welcome!

Med vänlig hälsning

Olle Landegren